Bag om Projekt UNIK

Projekt UNIK er en helhedsorienteret, specialiseret og individorienteret model, som har dokumenteret effekt i forhold til at give anbragte unge bedre trivsel og styrke deres udvikling. UNIK står for Unges Netværk i Kommunen og er psykologisk forankret.

I praksis betyder det, at vi møder de unge, der hvor de er.

Netværksgrupper

De unge kan deltage i netværksgrupper eller gruppeterapi, som bliver superviseret af fagprofessionelle. Netværksgrupperne afholdes ugentligt.

Mindfulness

Projekt UNIK tilbyder mindfulness og forskellige metoder og teknikker, som styrker den indre ro, øger koncentrationsevnen og nedsætter angst. Erfaringen i UNIK er, at mange unge ikke har kontakt til deres krop og/eller har et negativt selvbillede og har lavt selvværd. Her er mindfulness et effektivt redskab.

Onlineforløb

I onlineforløbet foregår på den måde, at der over Facebook hver 14. dag bliver lagt videoer op med forskellige temaer og øvelser, der fungerer som et supplement til de individuelle samtaler og mindfulness.

Samarbejdspartnere

Projekt UNIK samarbejder med…

Café UNIK

Projekt UNIK afholder café for de unge i efterværn ugentligt. Caféen er baseret på peer-to-peer-støtte og frivillighed. Det frivillige café-korps består af både brugerfrivillige og almindelige frivillige. For netop frivillighed er af vigtig betydning: SFI’s evaluering viser, at det gør en stor forskel for de unge, at de oplever en ligeværdighed i forholdet til andre (https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/artikler/frivillighed-kan-hjaelpe-tidligere-anbragte-unge/).

I caféen er der sund madlavning og fællespisning, hvor de unge, ansatte i projektet, brugerfrivillige og frivillige deltager.

De unge, som kommer i Café UNIK er en del af et trygt og socialt fællesskab, de får trænet og styrket deres sociale og personlige færdigheder, de får kontakt med andre ligesindede unge og forbedrer deres muligheder for at danne tætte relationer og på sigt venskaber. Færdigheder som på sigt vil være med til at gøre dem klar til uddannelse og beskæftigelse.

Kreative workshops

Projekt UNIK afholder fire kreative workshops om året. De  foregår i weekender. Workshopsene har fokus på de små skridt, erkendelser og skabe et kreativt rum uden ord med fokus på ro og fordybelse. I forbindelse med de kreative workshops vil Café UNIK har åbent.

Pårørende aften

Som en del af Projekt UNIK afholdes der også pårørende aften. Hvis du har lyst, har du mulighed for at tage din familie, kæreste, venner, mentor, støttekontaktperson med mere med, som er meget velkomne. Her kan vi tale med dine pårørende om, hvordan de kan støtte dig i din videre udvikling. Husk, at pårørende aften er gratis.

Finansiering og organisering

Projekt UNIK er finansieret af

 

Projektet drives af foreningen Børns Trivsel

Individuelle samtaleforløb

Projekt UNIK tilbyder individuelle samtaleforløb med psykologer eller terapeuter til unge, som har behov for at få bearbejdet svære oplevelser i deres opvækst for eksempel traumer, vold, misbrug, overgreb, selvskadende adfærd med mere. Psykologer og terapeuter er fast tilknyttet Projekt UNIK.

Fagligt fokus

Projekt UNIK tilbyder ADL træning samt hjælp til ansøgninger, CV, E-boks, Nem-Id med mere, som de unge har mulighed for at få hjælp til på åbningsdagene. Lektiehjælp tilbydes i forbindelses med prøver og eksamener.

Historien bag om UNIK

Det hele begyndte med…

Hvis du vil vide mere

I Projekt UNIK har vi opbygget et stort….

Share This