Familierådgivning

Hvem vælger at få familierådgivning?

Rigtig mange forældre søger rådgivning for at bryde de negative mønstre, enten når de er kørt surt i hverdagen eller når deres barn eller teenager mistrives.

Børns-Trivsel arbejder både med jer som forældre og med jer sammen med jeres barn. Vi ser sammen på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i jeres familie. Igennem et forløb vil I komme til at stå stærkere som par og som familie med et øget fokus på jeres trivsel i hverdagen som børnefamilie.

Familierådgivning vil give jer flere forskellige coaching værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket som forældre og i at mestre hverdagen på en ny måde.

Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere optimalt for jer som familie. En intensiv indsats kan til gengæld sikre, at I vil få mere ro og trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden med ny energi.

 

Familierådgivning

Vi har i Børns-Trivsel rådgivet mange sammenbragte familier med de udfordringer, der kan opstå mellem barn/teenager og de ‘nye’ voksne, der nu er en del af deres hverdag.

Forældre til et barn eller en ung, der mistrives

Mental sundhed er så vigtig at arbejde med, når det gælder dit barns trivsel i hverdagen. I Foreningen Børns-Trivsel tilbyder vi både rådgivning til skolebørn og sårbare unge.

Vi træner sammen med jer og jeres barn øvelser til at bevare fokus på én opgave ad gangen. Vi øver sammen med jeres barn f.eks. om at være tålmodig og hvordan jeres barn kan træffe de rigtige valg og kende sine egne grænser. I dag er der lange skoledage med store klasser, hvilket giver et øget støjniveau samtidig med at den inkluderende folkeskole gør, at mange børns trivsel bliver udfordret.

Mental og fysisk sundhed hænger sammen, så det er vigtigt, at børn og unge trives både i det indre og det ydre. Vi ved, at et stærkt selvværd, indre ro og en øget robusthed hos børn og unge betyder en bedre indlæring igennem skoletiden. Derudover er sunde relationer blandt børn og unge også med til, at de kan blive ført i den rigtige retning.

Som familie er det vigtigt, at du/I kan sætte ind og gøre noget aktivt, ikke kun for jeres teenager, men for hele jeres familie. Ubalance hos børn og unge fylder nemlig meget i hverdagen og i dag er det vigtigt at få en uddannelse, for at undgå at havne på kanten af samfundet. Vi kan hjælpe dit barn og/eller ung i den rigtige retning, så de på sigt kommer tættere på job eller uddannelse.

Tidlig indsats gør en forskel og er sund fornuft.

Mistrivsel dit barn, så søg hurtig hjælp hos os. Kontakt os for at høre mere

Priser:

Hvis du er medlem af foreningen, så får du medlemsfordel. Du får en familie- og ungerådgivning eller en selvværdscoaching pr. session for 450 kr.

Hvis du ikke støtter foreningen, men ønsker at opnå medlemsfordele, så kontakt os for at høre mere.

 

Share This