+45 4580 3333 [email protected]

Familierådgivning

Hvem vælger at få familierådgivning?

Rigtig mange forældre søger rådgivning for at bryde de negative mønstre, når deres barn eller teenager mistrives.

Børns-Trivsel har stor erfaring med anbringelses området, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og tidlig indsats.

Sammen med jer som forældre eller plejefamilie, ser vi sammen på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Igennem et forløb vil I komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel.

Familierådgivning vil give jer flere forskellige coaching værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket til at mestre hverdagen.

Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere optimalt for jer som familie. En intensiv indsats kan til gengæld sikre, at I vil få mere ro og trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden med ny energi og støtte jeres barn eller teenager.

Har du som forælder selv været anbragt, og oplever at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn, så kontakt os.

 

Familierådgivning

Forældre til et barn eller en ung, der mistrives

Mental sundhed er så vigtig at arbejde med, når det gælder dit barns trivsel i hverdagen. I Foreningen Børns-Trivsel tilbyder vi både rådgivning til skolebørn og sårbare unge på anbringelses området.

Info om et forløb: Vi træner sammen med jer og jeres barn øvelser til at bevare fokus på én opgave ad gangen. Vi øver sammen med jeres barn f.eks. om at være tålmodig og hvordan jeres barn kan træffe de rigtige valg og kende sine egne grænser. I dag er der lange skoledage med store klasser, hvilket giver et øget støjniveau samtidig med at den inkluderende folkeskole gør, at mange sårbare børns trivsel bliver udfordret.

Mental og fysisk sundhed hænger sammen, så det er vigtigt, at børn og unge trives både i det indre og det ydre. Vi ved, at et stærkt selvværd, indre ro og en øget robusthed hos børn og unge betyder en bedre indlæring igennem skoletiden, derudover er sunde relationer og trivsel med til, at de kan blive ført i den rigtige retning.

Som familie er det vigtigt, at du/I kan sætte ind og gøre noget aktivt, ikke kun for jeres teenager, men for hele jeres familie. Ubalance hos børn og unge fylder nemlig meget i hverdagen og i dag er det vigtigt at få en uddannelse, for at undgå at havne på kanten af samfundet. Vi kan hjælpe dit barn og/eller ung i den rigtige retning, så de på sigt kommer tættere på job eller uddannelse.

Tidlig indsats gør en forskel og er sund fornuft.

Mistrivsel er stærkt stigende for alt mange skolebørn og unge de påvirker hverdagen i familien Kontakt os idag.

Priser:

Hvis du er medlem af foreningen, får du medlems fordel. Vi tilbyder familie-rådgivning eller selvværds trænning for unge, pr. session for 450 kr.

Ønsker du at blive medlem så kontakt os for at høre mere.

 

Share This