+45 4580 3333 [email protected]

Hjerterummet

Hjerterummet nyt tiltag i Børns Trivsel NGO. Få trivsel fra start i familien.

Hjerterummet

Tilbuddet henvender sig til tidligere anbragte unge og udsatte familier, der ønsker at få hjælp i trygge rammer. Det kan være svært at rumme hverdagen og stå med et stort ansvar som førstegangsforældre, hvis man selv er vokset op i et dysfunktionelt hjem, som et livsvilkår og måske ikke har et godt og sundt netværk at sparre med.

Så tilbuddet med Familierådgivning er for dig som enlig mor eller jer som par, der har et brændende ønske om at få en familie og skabe en god hverdag for jer alle.

Børns-Trivsel har stor erfaring med udsatte og anbringelsesområdet, og vi arbejder helhedsorienteret for at sikre forebyggelse og tidlig indsats. Forløbet afholdes af Camilla Andersen & Heidie Graversen.

Sammen med jer som nybagte forældre eller sammen med plejefamilien, ser vi på de mønstre, temaer og udfordringer, der er i hverdagen. Vi arbejder under et forløb med både mor og far for at tale om de svære ting op til fødslen og lige efter når I er blevet en familie for første gang. Igennem forløbet vil I komme til at stå stærkere med et øget fokus på jeres trivsel.

Familierådgivning vil igennem vores samtaler, give jer flere forskellige værktøjer til, hvordan I kan støtte og motivere hinanden til at stå styrket i at mestre hverdagen. Der vil også være mulighed for at sparre med os sideløbende, hvis I måtte have brug for opfølgende samtaler.

Det er vigtigt, at I som forældre er klar til at forsøge nye måder at se tingene på, og at I er åbne overfor hinanden. Det er vigtigt, at I arbejder sammen om at ændre de områder eller livsmønstre, der ikke fungere for jer, når to bliver til tre. Måske er der misbrug, få ressourcer til rådighed eller I er på kontanthjælp og har svært ved at håndtere hverdagen.

En intensiv indsats kan bidrage til I kommer godt fra start som familie, med trivsel i hverdagen, så I kan blive klar til at favne fremtiden som forældre.

Har du som forælder selv været anbragt, og oplever at hverdagen er svær at få til at hænge sammen med et barn, så kontakt os på 45803333.

Foreningen søger løbende midler til at give tidlig og forbyggende hjælp til udsatteområdet.

Share This