+45 4580 3333 [email protected]

Om Børns-Trivsel

Børns Trivsel er en non-profit forening der er ansvarlig, sætter en ære i anstændighed, god tone og målbare resultater. Foreningen har til formål, at fremme trivsel og sundhed for børn og unge op til 30 år og forebygge at sociale problemer udvikler sig. Vi støtter op om nuværende og tidligere anbragte børn og unge får mulighed får et godt liv, med de bedste betingelser for dem.

Vi tror på, at en helhedsorienteret og tværprofessionel tidlig indsats, hvor vi sammen arbejder med fysisk og mental sundhed. Vi ønsker at gøre en forskel for udsatte børn og unge, så alle har mulighed for en uddannelse. Vi har igennem mange år arbejdet på anbringelses området.

Vi er Psykologisk forankret med et professionelt team bestående af psykologer og psykoterapeuter, med speciale i stress og kriser. Alle er specielt uddannet til at arbejde med sårbare børn og unge. Derudover har vi en læge, en sociolog, en socialrådgiver samt en bars- og kranio-sakral terapeut med speciale i traumer tilknyttet.

Vores Mission

At iværksætte stærke partnerskaber, udvikle og formidle værdiskabende aktiviteter for børn og unge. At give nuværende og tidligere anbragte håb og støtte til at finde deres fundament i livet. At vi som forening skaber effektfulde dokumenterbare resultater, og gør en forskel for børn og unge.

Vores Værdier

Foreningen Børns-Trivsel arbejder ud fra 4 overordnede værdier. Værdierne er formuleret af bestyrelsen og er et udtryk for den retning, vi altid bevæger os og er grundlæggende for vores handlemåde samt udførelsen af vores aktiviteter i foreningen.

Børns Trivsel skal altid være:

Værdiskabende

Vi er kompetente, engagerede, nytænkende og arbejder tværprofessionelt.

Anerkendende

Vi mener, at det er vigtigt for trivsel, glæde og selvværdsfølelse.

Kommunikerende

Vi mener, at forandring er en konstant og vedvarende proces mellem mennesker.

Samvirkende

Vi indgår i forpligtende, professionelle og helhedsorienterede arbejds- og aktivitets fællesskaber.

 

Vores aktiviteter

Efterværn tilbud til unge i Projekt UNIK som er sats-pulje støttet og vores nyeste tilbud med SPURV.  I vores projektarbejde, arbejder vi for at anbragte og sårbare unge får en uddannelse og et godt liv.

http://www.boerns-trivsel.dk/projekt-unik/

  • Psykologisk rådgivning, stress coaching og terapi
  • Caféaktiviteter og foredrag
  • Støtte- netværk og pårørendegrupper
  • Netværks arbejde med andre ngo´er
  • Projekt arbejde

 

Share This